Korrektion.

ETC publicerade idag en krönika av Göran Greider angående lärarlyftet som fick mig att ifrågasätta formuleringar jag tidigare använt. Själv har jag aldrig tyckt om idén kring införandet av förstelärare, men har förespråkat en statushöjning av läraryrket. Precis som Göran skriver så är det ju självklart skolans status som bör höjas, tillika alla lärarlöner. Detta är viktigt just för att skapa en samstämdhet bland lärare, vilket också leder till att skolorna får en starkare lärarkår där allas arbete likställs.

Annonser